Chào mừng quý vị đến với website của trường THPT Chu Văn Thịnh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La!

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

ĐƠN XIN NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Văn Thuận (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:06' 23-08-2015
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 482
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Kính gửi:
Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn Trường THPT Chu Văn Thịnh
Sở Nội vụ, UBND tỉnh Sơn La
Tên tôi là: Chức vụ:
Sinh ngày:
Đơn vị công tác: Trường THPT Chu Văn Thịnh.
Năm vào ngành:
Bậc lương hiện tại là: - hệ số – Mã ngạch T1815 - 113

Căn cứ Thông tư số 08/2013/ TT - BNV, ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội Vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ;
Căn cứ Quyết định số 21/QĐ – UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định cấp độ thành tích tương ứng với thời gian nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ - CP;
Căn cứ Hướng dẫn số 791/HD - SNV, ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Sở Nội Vụ tỉnh Sơn La về việc thực hiện một số nội dung nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ - CP;
- Xét bản thân trong thời gian qua tôi đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được
giao, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
đạt được những thành tích như sau:
+ Năm học 2011-2012: Được Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La công nhận danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cơ sở ’’ theo Quyết định số: /QĐ- SGDĐT ngày 07/9/2012
+ Năm học 2012-2013: Được Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La công nhận danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cơ sở ’’ theo Quyết định số: /QĐ- SGDĐT ngày 09/7/2013

- Xét về thời gian tăng lương lần trước của tôi là ngày 01 tháng 1 năm 2012.
Theo các tiêu chuẩn nâng lương trước thời hạn thì tôi thuộc đối tượng được xét nâng lương.
Vậy tôi viết đơn này kính mong các cấp lãnh đạo tạo điều kiện cho tôi được nâng lương trước thời hạn từ bậc lương hiện tại là: 3/9 - hệ số 3,0 – Mã ngạch T1815 – 113
lên bậc 4/9 – hệ số 3,33 – Mã ngạch 1815 – 113 từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Kính mong Hội đồng xét nâng lương trường THPT Chu Văn Thịnh, Sở Nội vụ xem xét.
Tôi xin chân thành cảm ơn !

Mai Sơn, ngày tháng năm 2015
NGƯỜI VIẾT ĐƠN


 
Gửi ý kiến

Những ca khúc hát về thầy cô

Những ca khúc hay về thầy cô và mái trường�

1. Nhớ ơn thầy cô

2.Liên khúc nhớ ơn thầy cô

4. Thầy tôi

5. Ơn thầy, thầy của chúng em�


DANH NGÔN NỔI TIẾNG


CON NGƯỜI SINH RA KHÔNG PHẢI ĐỂ MẤT ĐI MÀ LÀ ĐỂ IN DẤU TRÊN MẶT ĐẤT! Lê Lương Dương (st)